Hvordan lytte til HJERTET og ta riktige valg
Facebook4k
Twitter20
Google+0
http://norenberg.com/lederprogram/
LINKEDIN

Et program for ledere som ønsker å LØFTE SEG SELV og SITT LEDERSKAP til neste nivå

Vil du bevege deg fra:

• Du løper i hamsterhjulet, går på autopilot og akkord med deg selv.
• Du føler deg ensom og alene i lederrollen
• Enkelte kollegaer tapper deg for energi, og du blir utydelig i kommunikasjonen

• Har indre uro, bekymringer og negative tanker som det er vanskelig å få kontroll på

• Er sliten, har lite energi og er kanskje på vei til å bli utbrent

• En travel og stressende hverdag ute
  av balanse

Til å:

• Er ekte og står støtt. Du er kjent med deg selv, dine verdier og plattform.

• Har en liten gruppe med åpne og sterke lederkvinner som støtter deg

• Blir hørt. Tar gode beslutninger og
  kommuniserer effektivt.
• Jobber smartere. Har mer tid til deg
  selv og familien

• Er til stede for medarbeiderne. Har ro til å lytte, energi og overskudd
• Føler mestring og trygghet

• Henter ut potensialet som den beste lederen for deg selv og andre.

Jeg har laget Balanselederprogrammet både for at du skal utvikle deg som leder og som menneske, slik at du skaper positive endringer for deg selv og de du har rundt.

Dette er en unik mulighet til å bli mer bevisst egne behov, verdier og mønstre. Du får viktige verktøy innen selvledelse, bedre selvfølelse, mer overskudd og glede.

Blir kjent med deg selv, din plattform og hva som er viktig for deg. Det du skal utøve ditt lederskap ut fra.

Bevisstgjøring, perspektiv og refleksjon. Skreddersydd og personlig oppfølging på hvordan du kan takle livet i sin helhet med energi og balanse.

Balanselederprogrammet går over 9 måneder og består av følgende:

3 SAMLINGER PÅ SON SPA

1) Bevisstgjøring av egne behov -> Selvinnsikt
- Hvordan få mer energi og overskudd. Enkle steg til å ta knekken på energityvene.
- Hvordan kommunisere effektivt, bli hørt og få gjennomført uten å gå på akkord med deg selv.
- Hvordan kan du styrkes mentalt, forebygge stress og konflikter, endre tanker og følelser og gå fra
  autopiloten og gamle mønstre til nye veier.
- Hvordan finne balansen, og trives bedre både hjemme og på jobb.

Ekstern foredragsholder: Forfatter, kurs og foredragsholder Kristin Flood

Anbefaling: ”Jeg ser på utfordringene mine på en ny måte, er bevisst og skjønner hva som er riktig å gjøre. Jeg har også fått verktøyene for å komme dit.”

2) Trygg og kraftfull leder -> Selvledelse
- Tilstedeværelse og indre ro. Hvordan håndtere stress på en god måte, være mer til stede i deg selv. - Få økt tillit og bedre selvfølelse. Kontroll på livet, frihet og overskudd til det du ønsker.
- Mindfulness og meditasjon. Du lærer hvordan, og får lydfiler som du kan bruke på egenhånd.

- Hvordan ta gode beslutninger med dagens informasjonsoverflod. Studier viser at vi må bruke
  sansene, og lytte innover. Du lærer å ha tillit til intuisjonen, og vet hvordan du kan komme deg ut av
  problemene dine og ta bevisste og riktige valg.

Workshop med ekstern fasilitator: Sport psychologist Danielle Adams, MSc PhD fra London (Hun snakker et meget tydelig og forståelig engelsk)

Anbefaling: ”Det er ingenting som bringer meg ut av balanse lenger. Jeg har fått verktøyene, og vet hva jeg kan gjøre for å komme meg ut av kaoset.”

3) Verdier og livsstrategi -> Din drivkraft
- Hva er dine verdier og hvordan kan du leve i henhold til det som er viktig for deg.
- Hvem er du, hvilke roller har du og hvem ønsker du å være.
- Vi utforsker nøkkelen til livsglede og mening.
- Hva er ditt hvorfor, din visjon og dine livsmål, og hvordan kan du komme dit og leve i balanse og
  glede.

Ekstern foredragsholder: Gründer, bedriftseier, leder og mentor Ellen Mossin Olesen

Anbefaling: ”Kristin hjalp meg konkretisere, innrømme og kjenne på hva som er viktig for meg, hvem jeg er og hva jeg står for. Jeg har fått masse glede og ny inspirasjon i livet.”

5 INDIVIDUELLE DOBBELTTIMER

Gjennom hele programmet følges du opp på individuell basis. Mye av arbeidet vi gjør i Balanselederprogrammet er å endre mønstre på det ubevisste plan. For at du skal få hjelp med DINE spesifikke utfordringer gjøres det meste av dette en-til-en.


Med bakgrunn av min erfaring fra flere tusen timer med individuell coaching og intuitiv veiledning er det tre ting jeg er 100% sikker på:

  • For å få varige endringer i livet må du få hjelp til å endre mønstre på det ubevisste plan.
  • Mange tror personlig utvikling er vanskelig og krever mye jobb. Det er ikke riktig. Bruker vi de rette verktøyene kan endringer skje raskt.
  • For å stå trygt i oss selv og ta gode beslutninger må vi være bevisste hvem vi er og hva som er viktig. Din plattform.

Dette er tingene vi jobber med enten på Skype eller på mitt kontor i Oslo. Det som er viktig for at du skal få frem din indre kraft, stå støtt og løfte deg selv og ditt lederskap til nye høyder.

Anbefaling: "Kristin, du er jo bare tryggheten selv! Du er avslappet og positiv. Du er kunnskapsrik og erfaren. Du ser alle og er et varmt menneske. Du er engasjert. Dette brenner du for! Takk!"

WEBINARER/GRUPPESAMTALER PÅ NETT

I løpet av de 9 månedene som programmet varer har vi fem webinarer/gruppesamtaler på nettet. Der svarer jeg på alle spørsmål du måtte ha i forhold til de utfordringene du strever med, enten det gjelder lederrollen eller andre områder i livet. De andre deltagerne kan også komme med innspill og kommentarer.

Har du ikke anledning til å være med kan du se på videoopptaket i ettertid.

Anbefaling: ”Kristin hjelper meg å se muligheter og ta riktige valg i stedet for å grave meg ned i problemene.”

UBEGRENSET TILGANG TIL KRISTIN

Du har fri tilgang til Kristin i denne 9-måneders perioden og kan når som helst kontakte henne på e-post og få svar på faste ukedager. Som deltager i balanselederprogrammet har du prioritet foran andre arbeidsoppgaver. (Påsken, jul og juli er ferietid)

Anbefaling: ”Kristin har hjulpet meg til å se klarere. Vi har hatt mange gode, og for meg viktige samtaler, som dukker opp som ”aha-moments” i stille stunder.”

NETTVERK MED ANDRE LEDERKVINNER

Vi er 10 deltagere så dette er en liten og eksklusiv gjeng som møtes jevnlig på webinarer/nettet og på gruppesamlinger på Son Spa.
Her møter du likesinnede lederkvinner som er åpne, som du kan diskutere med og som støtter hverandre, enten det gjelder omstillinger, endring eller utvikling.

Kristin Norenberg

har 25 års ledererfaring fra næringslivet, sist som toppleder og direktør i Statkraft og Gyldendal Norsk Forlag. Hun har følt på kroppen hva det vil si å være leder, og forlot en suksessfull karriere med ansvar og innflytelse – for å hjelpe spesielt kvinner med å vikle seg ut av gamle mønstre og få mer balanse i hverdagen.

Kristin er blant de få som er sertifisert av NLP skaper John Grinder i ”Excellence in Coaching”. Hun har jobbet mange tusen timer med å utvikle mennesker ved hjelp av kurs og foredrag, coaching, intuisjonstrening og andre verktøy.

Kristin har både tung ledererfaring og ti års privat praksis innen personlig vekst, coaching og veiledning. Hun har erfaring med de fleste utfordringene vi møter på livets vei, og er opptatt av at vi som leder skal kunne være oss selv og ha et godt og balansert liv med jobb, familie, partner og omgivelser.

Hun har skrevet boken Balansekvinnen som er basert på hennes reise fra næringslivet og inn i en annen verden. Boken er en selvutviklingsbok som inneholder en rekke verktøy leseren kan bruke på sin reise. Den har kommet ut i 3. opplag og har fått fantastisk gode tilbakemeldinger.

Kristin mener det er viktig å leve med en ekte og hel utgave av deg selv:
"Egentlig har selvutvikling ingenting med utvikling å gjøre. Du skal ikke bli noe, men heller finne tilbake til den du er i kjernen av deg selv."

Andre foredragsholdere

På samlingene vil du også møte andre dyktige og inspirerende foredragsholdere:

Ellen Mossin Olesen

har reist verden rundt på Verdiekspedisjonen og jaktet på aktive verdier i virksomheter.

Ellen har etter 20 år som leder og 12 år etter at hun startet Reaktorskolen (Norges ledende kurssenter for arbeidssøkere), reist rundt i Asia, Europa og Afrika på jakt etter aktive verdier i virksomheter. Hun har besøkt arbeidsplasser som lykkes og stilt spørsmålet: ”Hvordan lever verdiene?” Hun snakker om det som betyr noe. Stolthet, innovasjon, mot og aktive valg, men også om forventinger, støy, frykt og sårbarhet.

Ellen mener det er viktig å leve som man lærer:
"Det er våre handlinger, og det vi gjør, som ærlig forteller oss hvilke verdier vi etterlever. For meg er det avgjørende at verdiene lever og ikke er fyllord i en presentasjon. De må brukes i praksis og gjennomsyre virksomheten. Verdiene hjelper oss til å ta viktige valg og riktige beslutninger og de må være aktive for å bety noe."

Kristin Flood 

er journalist og forfatter. Hun har jobbet i 25 år i norsk presse, og har i en årrekke holdt kurs og foredrag om oppmerksomhet, stillhet og personlig utvikling. Kristin har også utgitt flere bøker innenfor området.

Hennes journalistiske karriere begynte på 1980-tallet på desken i VG, deretter som radioreporter i NRK radio og i Aftenpostens Radioavis. Midt på 1980-tallet fikk hun jobb som skrivende journalist i Aftenpostens helse- og sosialredaksjon. På 1990-tallet flyttet hun til Italia og etablerte seg som frilansjournalist i Venezia. I en årrekke jobbet hun som stringer for Aftenposten fra Italia. Hun skriver også reportasjer for andre norske aviser og blader.

Kristin bor i Venezia, og hennes siste bok Nærvær kom i 2015.

”Det er ikke nødvendig å gjøre noe for å være noe.” Fra boken Amor Fati av Kristin Flood

Danielle Adams


(MSc PhD) is an accredited sport psychologist and is working with a wide array of elite athletes and corporate clients all over the world.

She uses a variety of techniques including thoughts management, exploring values, mindfulness and Insights personality profiling to assist individuals and teams to explore, prepare and maximise their performance.

She is particularly interested in assisting leaders to influence the culture of their environment and create the right balance between challenge and support to enable growth and development for individuals and the team as a whole.

During a workshop Danielle goes through the Insights personality profile (written out in Norwegian for each and everyone) which provides a basis for further understanding of the personality preferences of your self and others to develop flexibility and adaptability when working with different individuals in the variety of circumstances you will be required to perform within’.
Hva deltagerne sier om Balanselederprogrammet:

Gunn Marit Bergstrøm, Leder Aktiv fysioterapi og trening AS

”Da jeg tok kontakt med Kristin var jeg delvis sykemeldt, utladet og tom for energi. Jeg hadde problemer med å sette grenser for meg selv. Tok på meg altfor mange oppgaver, og følte meg som en vissen blomst.

Nå føler jeg at jeg har en sterk kraft inni meg. Gjennom 1:1 har vi endret mine ubevisste mønstre, og samlingene med de andre Balanselederne har vært helt fantastiske.

Balanselederprogrammet har gjort meg bevisst, jeg vet jeg er god nok og våger å stole på meg selv. Har også fått kontakt med og tillit til intuisjonen min, noe som bidrar til at jeg faktisk tar viktige og riktige beslutninger.”

Jeg har etter hvert klart å deaktivere autopiloten, og har blitt mer bevisst på hva som gir meg energi, hvorfor noe frustrerer meg, hva som er viktig for meg osv. Jeg har blitt flinkere til å prioritere ut fra hva jeg selv vil, og ikke utfra hva jeg må, bør og skal.

Det beste er at jeg kjenner på en helt annen indre ro enn før. Jeg har tillitt til at ting ordner seg, noe som har ført til at jeg bekymrer mer mindre en før. Stress vipper meg ikke av pinnen på samme måte som før, og jeg har noen teknikker jeg benytter når jeg kjenner stresset melder seg.


Kvinnelig leder - 49 år

Jeg var forholdsvis ny som leder da jeg ble med på Balanselederprogrammet og følte at hverdagen stort sett besto av jobb, og at jeg var helt flat på privaten. Jeg tok verken meg selv eller helsen min på alvor.

Kristin har hjulpet meg å sette søkelyset på hvor og hva innenfor helsen som jeg trenger hjelp til. Nå kjenner jeg meg sterkere og stødigere som leder, og tør ta mer plass.

Balanseledersamlingene har vært ”friminutt” med flotte folk. Alt i alt har jeg fått mer energi og føler meg gladere enn på svært lenge.